.: ساختار سازمانی همایش  >  دكتر جعفر مهراد

 
نام و نام خانوادگي: دكتر جعفر مهراد 


اطلاعات بیشتر:

رئيس مرکز منطقه اي اطلاع رساني علوم و فناوري

رئيس پايگاه استنادي علوم جهان اسلام (ISC)