| درباره همایش > ساختار سازمانی همایش > ليدا مختاري عضو كميته اجرايي
.: ساختار سازمانی همایش  >  ليدا مختاري عضو كميته اجرايي


نام و نام خانوادگي:
ليدا مختاري

آدرس: شيراز- خ مشكين فام- دانشكده پيراپزشكي- دفتر هماهنگي نشريات
شماره تلفن تماس: 2280415 711 98+

پست الکترونیک: lida.mokhtari@gmail.com


اطلاعات بیشتر:

 كارشناس دفتر هماهنگي نشريات دانشگاه علوم پزشكي شيراز