صفحه اصلی > معرفی همایش
.: معرفی همایش

رعایت مسائل اخلاقی در حیطه نشر پزشکی از اهمیت روزافزون برخوردار است. آشنایی نویسندگان مقالات پزشکی با این اصول لازمه اصلی چاپ پَژوهش های ارزشمند دانشمندان ایرانی و جهان است. انتشار پژوهش های محققان حیطه پزشکی نیازمند رعایت قوانین مربوط به اخلاق نشر می باشد. اخیرا توجه بسیار زیاد بین المللی بر روی صحت اخلاقی مقالات چاپ شده پژوهشگران وجود دارد. بدنبال برگزاری موفق اولین کنگره بین المللی اخلاق نشر در شیراز در سال 1390 با همکاری کمیته بین المللی اخلاق نشر که در حال حاضر معتبرترین ارگان بین المللی در این حیطه می باشد، دانشگاه علوم پزشکی شیراز به عنوان پیشروترین دانشگاه کشور در حیطه ژورنالیزم پزشکی و اخلاق مترصد ادامه آموزش پژوهشگران و کلیه دست اندرکاران حیطه نشر پزشکی از طریق برگزاری دومین کنگره می باشد. دومین کنگره بین المللی اخلاق نشر در تاریخ 14-13 آذرماه 1393 با همکاری کمیته بین المللی اخلاق نشر در شیراز برگزار خواهد شد.